Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Viikko 1

Deadline:

su 2.11. klo 23:00

Viikon tehtävät jakautuvat seuraavasti. Kunkin otsikon alla olevista asioista saa suluissa ilmoitetut aikataulupisteet. Pisteet tulevat nähtäville tietokantasovelluksen labtool-sivustolle.

Aiheen ja tekniikoiden valinta (puoli pistettä)

Aivan aluksi valitaan tärkeimmät yleisen tason toteutusyksityiskohdat:

 • Työaihe
 • Ohjelmoitikieli
 • Tietokanta

Versionhallinnan pystytys (puoli pistettä)

Työtä varten luodaan oma git-repositorionsa, jotta ohjaajat ja mahdolliset koodikatselmoijat voivat nähdä ja antaa kommentteja koodistasi.

Perusasioiden dokumentointi (1p)

Työstä dokumentoidaan vaaditun dokumentaation ensimmäiset kaksi kappaletta:

 • Johdanto
 • Käyttötapaukset

Kaikki dokumentaatio on laitettava yhteen pdf-tiedostoon.

Ympäristöjen pystytys ja työn esittelysivu (1p)

Repositorion lisäksi työsi ja laitetaan ajettavaksi laitoksen tietokantasovelluspalvelimelle, users:ille.

 • Pystytetään käytetyn ohjelmointikielen tuki
 • Otetaan käyttöön tietokantapalvelin
 • Luodaan työtä varten NetBeans-projekti (vapaaehtoinen)
 • Laitetaan työn arvioimisen helpottamiseksi palvelimelle näkyviin työn esittelysivu

Huomaa!

Pystytyksestä saa pisteen vain, mikäli saa työnsä esittelysivun näkymään ohjaajankin koneella ja selaimella. Tietokantasovelluksia pitää pystyä alusta saakka testaamaan, jotta ohjaaja pystyy antamaan niistä rakentavaa palauttetta.

Ohje:

Aloita sivulta Työaiheen valinta. ja seuraa vihreitä ohjelaatikoita.

Kun ole tehnyt kaiken laita kaikki tekemäsi uudet tiedostot git-repositorioosi, varmista, että sovelluksella on toimiva ja internettiin näkyvä esittelysivu, ja rekisteröidy sitten labtooliin.

Labtool on laitoksen harjoitustöitä varten kehitetty pisteidenseurantajärjestelmä, johon kaikki tämänkin kurssin palautteet annetaan.

Palautukseen vaaditut tiedostot

Ensimmäisen viikon palautuksen kansiorakenne näyttää todennäköisimmin seuraavanalaiselta:

doc/
 dokumentaatio.pdf
 dokumentaatio.odt
esittelysivu.html
hello.html

Kansiorakenteesta on löydyttävä doc-hakemisto ja HTML-sivut jostain loogisesta paikasta. Esimerkiksi NetBeansillä tehtyjen Java-töiden HTML-tiedostot tulevat omaan web-hakemistoonsa.