Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Sivutus ja hakulomakkeet

Jos tietokannassa on paljon kohteita, kannattaa useimmiten yhdellä sivulla näyttää vain rajattu osajoukko kaikista kohteista. Tähän on käytännössä kaksi tapaa: sivutus ja hakutoiminnon tekeminen. Tavat voi myös yhdistää.

Sivutus

Sivutukseen käytetään tietokantatasolla LIMIT-käskyä. Jos halutaan hakea tietokannasta kymmenen kissaa, mallikoodiin laitetaan:

/* Haetaan tietokannasta kasa kissoja */
$montako = 10;

$sql = "SELECT * FROM kissat LIMIT ?";
$kysely = getTietokantayhteys()->prepare($sql);
$kysely->execute(array($montako));

Yleensä halutaan määrän rajoittamisen lisäksi myös kertoa mistä kohtaa listaaminen aloitetaan eli monettako sivua haetaan. Tätä varten lista on pakko järjestää, sillä ilman järjestämistä SQL palauttaa tietokantarivit mielivaltaisessa järjestyksessä, mikä tietenkin tekee sivutuksesta täysin hyödyttömän.

Sivun kertomisen ja järjestämisen saa aikaan OFFSET- ja ORDER BY-käskyillä:

$montako = 10;
$sivu = 2;

$sql = "SELECT * FROM kissat ORDER by nimi LIMIT ? OFFSET ?";
$kysely = getTietokantayhteys()->prepare($sql);
$kysely->execute(array($montako, ($sivu-1)*$montako));

ORDER BY-käskyyn voi myös laittaa useita sarakkeita, minkä lisäksi jokaisen annetun sarakkeen perään voi laittaa myös toisen avainsanoista ASC ja DESC määrittämään se halutaanko tulokset nousevassa (ascending) vai laskevassa (descending) järjestyksessä.

Malliluokkaan kannattaa koodata myös metodi, joka kertoo listauksessa olevien olioiden kokonaismäärän, näin on mahdollista laskea montako sivua listaan tulee:

public static function lukumaara() {
 $sql = "SELECT count(*) FROM kissat";
 $kysely = getTietokantayhteys()->prepare($sql);
 $kysely->execute();
 return $kysely->fetchColumn();
}

Sivutus kontrollerissa ja näkymässä

Kun malliluokkaan on koodattu sopivat metodit, voidaan niitä käyttää kontrollerissa. Se millä sivulla ollaan voidaan ottaa vastaan GET-parametrina ja käyttää sitä määrittämään millä sivulla ollaan:

<?php
 $sivu = 1;
 if (isset($_GET['sivu'])) {
  $sivu = (int)$_GET['sivu'];

  //Sivunumero ei saa olla pienempi kuin yksi
  if ($sivu < 1) $sivu = 1;
 }
 $montakokissaasivulla = 10;
 
 //Kysytään mallilta kissoja sivulla $sivu, 
 $kissat = Kissa::getKissatSivulla($sivu, $montakokissaasivulla);

 //Kissojen kokonaislukumäärä haetaan, jotta tiedetään montako sivua kissoja kokonaisuudessa on:
 $kissaLkm = Kissa::lukumaara();
 $sivuja = ceil($kissaLkm/$montakokissaasivulla);

Itse sivunavigaatio voi koostua aivan tavallisista linkeistä:

<?php if ($data->sivu > 1): ?>
<a href="kissalista.php?sivu=<?php echo $data->sivu - 1; ?>">Edellinen sivu</a>
<?php endif; ?>
<?php if ($data->sivu < $data->sivuja): ?>
<a href="kissalista.php?sivu=<?php echo $data->sivu + 1; ?>">Seuraava sivu</a>
<?php endif; ?>

On myös hyödyllistä kertoa käyttäjälle monennellako sivulla ollaan ja paljonko kissoja on:

Yhteensä <?php echo $kissaLkm; ?> kissaa. 
Olet sivulla <?php echo $data->sivu; ?>/<?php echo $data->sivuja; ?>.

Hakulomakkeet

 • Useimmiten on parasta sijoittaa hakulomake samalle sivulle listauksen kanssa.
 • Haku on kätevä toteuttaa GET-parametrina.
 • Jos käytetään sekä hakua, että sivutusta, joudutaan sivutuslinkkehiin sisällyttämään hakusana, ettei sivulta toiselle siirtyminen kadottaisi hakua.
 • Vastaavasti hausta huolehtivan malliluokan metodin pitää tarvittaessa tukea sivutusta.

Seuraavaksi:

Listausnäkymän viimeistelyn jälkeen toteuta lisäystoiminto.