Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Vuokra-asuntojen välitys

Arvosanamaksimi:

5

Vaikeustaso:

Haastava!

IKS97HL1

KatonAlle Oy välittää vuokrahuoneistoja. Yrityksellä on neljä toimistoa Etelä-Suomessa ja yhteensä noin 20 työntekijää.

Yritys ottaa välitettäväkseen huoneistoja niiden omistajilta. Saatuaan huoneistoa koskevan välityspyynnön omistajalta yritys nimeää huoneistolle vastuuhenkilön. Omistaja voi toimittaa välityspyynnön Internetin välityksellä. Vastuuhenkilö käy tarkastamassa huoneiston ja laatii siitä arviointiraportin. Arviointiraportissa arvioidaan huoneiston kunto ja kirjataan varustelu. Arvioija voi päätyä myös ehdottamaan kunnostustoimenpiteitä ennen huoneiston vuokraamista. Jos kunnostustoimenpiteitä tehdäään tekee vastuuhenkilö uuden tarkistuskäynnin ja laatii uuden arviointiraportin. Viimeisimmän arvoinnin tulos on vuokralaisehdokkaiden nähtävissä. Ennen huoneiston laittamista tarjolle vastuuhenkilö tarkistaa, että vuokranantajalla on oikeus vuokrata asunto.

Kuka tahansa voi käydä katsomassa yrityksen www-mainossivuja, joissa yritystietojen lisäksi esitetään yleiskuva asuntotarjonnasta. Jos tarjonta kiinnostaa, selailija voi rekisteröityä asiakkaaksi. Rekisteröinnin yhteydessä asiakas antaa henkilötietonsa sekä kertoo, minkä tyyppistä huoneistoa ja mistä päin hän on etsimässä. Rekisteröitynyt asiakas saa nähtäväkseen huoneistoihin liittyvät arviointiraportit ja muuta huoneistoon liittyvää yksityiskohtaista tietoa. Rekisteröintiin voi liittyä pieni rekisteröintimaksu. Rekisteröitynyt asiakas voi myös varata huoneistoille näyttöaikoja. Ennen vuokrasopimuksen tekoa arviointiraportti käydään vielä läpi ja täydennetään se vastaanottoasiakirjaksi. Vuokrasopimuksessa sovitaan mm. vuokra ja maksuajat jne. Sekä asiakas että omistaja allekirjoittavat sopimuksen. Vuokraaja maksaa varsinaisen välityspalkkion vuokrasopimuksen synnyttyä. Myös omistajalta peritään palkkio. Vuokrasopimuksen päättyessä suoritetaan myös arviointi. Vuokrasopimuksen voimassaollessa asuntoon voidaan tehdää muutoksia, jotka haluttaisiin myös kirjata täydennyksiksi vastaanottoasiakirjaan. Usein nämä jäävät kuitenkin ilmoittamatta välitykseen.

Yrityksen johto saa päivittäin tiedot välitykseen tarjotuista huoneistoista ja jakaa ne työntekijöille. Välitystoimihenkilöt suorittavat tarkistuskäyntejä sekä käyvät näyttämässä huoneistoja. He laativat arviointiraportteja ja vuokrasopimuksia.

Toimintoja:

  • asiakkaan rekisteröityminen ja kirjautuminen
  • tarjonnan katselu
  • välityspyyntö
  • vuokrasopimuksen kirjaaminen
  • vuokrahuoneiston kirjaaminen ja tietojen muokkaus
  • arvioinnin kirjaus
  • vastuuhenkilön määrääminen
  • näyttöajan varaus
  • vastuuhenkilöiden kirjaaminen, muokkaus ja poisto (ylläpidolle)