Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Viikko 5

Deadline:

su 30.11. klo 23:00

Palautuspäivämäärään mennessä työn on täytettävä alla listatut vaatimukset. Kunkin otsikon alla olevista asioista saa suluissa määritellyt aikataulupisteet. Muista myös osallistua koodikatselmointiin!

Työn eteneminen (1p)

Työn on viidennen viikon jälkeen hyvä olla jo melko lähellä valmista. Vaatimuksena on, että ainakin kahden tietokohteen sivut on toteutettu ja testattu toimiviksi.

Kaiken valmiin koodin on toimittava kaatumatta ja näytettävä virhetilanteista järkeviä virheilmoituksia käyttäjälle.

Hyvä ohjelmointityyli ja arkkitehtuuri (1p)

Koodisi noudattaa hyvää ohjelmointityyliä ja on selkeää lukea. Sovelluksen toiminnot on järjestetty järkevästi eri tiedostoihin MVC-arkkitehtuurin mukaisesti. Huolehdi myös siitä, että koodisi on hyvin kommentoitua ja että etenkin epäselvät kohdat ja sovelluksen yleiseen arkkitehtuuriin liittyvät valinnat on dokumentoitu hyvin.

Dokumentaatio (1p)

Dokumentaatiosta on kirjoitettu täysimittainen raakaversio. Keskeneräisiä osia ei ole pakko vielä dokumentoida.

Uutta kirjoitettava siis ainakin:

Huolehdi myös siitä, että koodisi on kommentoitu siellä missä se on epäselvempää.

Koodikatselmointi (0-2p)

Viimeisellä viikolla on normaalien koodaustehtävien lisäksi lisäosiona koodikatselmointi, josta voi saada kaksi ylimääräistä aikataulupistettä. Koodikatselmoinnin deadline on ti 2.12. klo 23:00. eli hieman viikkopalautuksen jälkeen, jotta katselmoinnin saa tehtyä valmiimmalle koodille paremmalla ajalla.

Lisätietoja löytyy koodikatselmointiohjeista.

Ohje:

Viidennelle viikolle ei ole omia materiaalisivujaan, vaan tarkoitus on jatkaa edellisten viikkojen työtä. Käy kuitenkin läpi hyvää ohjelmointityyliä ja MVC-arkkitehtuuria käsittelevät sivut ja pyri tekemään työstäsi mahdollisuuksien mukaan siistimpi.

Muista myös osallistua koodikatselmointiin!