Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

MVC-mallin nyrkisääntöjä

  • Malli vastaa tiedon käsittelemisestä ja abstrahoinnista ja ainoastaan siitä. Mallissa ei ikinä käsitellä HTML:ää tai käyttäjän lähettämiä pyyntöjä ja parametrejä, nämä ovat näkymän ja kontrollerin tehtäviä.
  • Kaikki HTML-koodi sijoitetaan näkymiin
  • Kaikki käyttäjän lähettämät GET- ja POST-paremetrit vastaanotetaan kontrollerissa.
  • SQL-kyselyjä ei ikinä tehdä kontrollereiden tai näkymien puolella.