Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Tietokantataulujen pystyttäminen

Lisätietoa

Näissä ohjeissa oletetaan kannan pystyttäminen users-palvelimelle, jossa on jo otettu tietokantapalvelin käyttöön.

Ennen kuin voimme aloittaa kannan käyttämisen, pitää sinne pystyttää tarvittavat tietokantataulut ja testidataa. Tämän jälkeen voimme testata saammeko kantaan yhteyden testisovelluksella.

Tietokannan alustustiedostojen ajaminen

SQL-lauseiden sijoittaminen tiedostoihin mahdollistaa kannan helpon pystyttämisen ja alasajon. Voit ajaa sql-tiedostoon kantaan kirjautumalla usersille ja käyttämällä unixin putkitusta.

Jos olet laittanut SQL-tiedostosi kansioon sql, ja käytät PostgreSQL:ää saat tietokantataulut luotua näin:

psql < sql/create-tables.sql

Yllä oleva komento suorittaa tiedoston sisältämät SQL-lauseet tietokannassa. MySQL-versio on samantapainen, mutta komentona on psql:n sijasta mysql, minkä lisäksi mysql kysyy sinulta salasanaa.

Mikäli haluaa resetoida koko tietokantansa voi ajaa seuraavan komennon:

cat sql/drop-tables.sql sql/create-tables.sql sql/add-test-data.sql | psql

Komento syöttää cat:in jälkeen annettujen tiedostojen sisällön yksitellen psql-tietokantakomentotulkille. Näin kanta saadaan ajettua ensin alas, jonka jälkeen luodaan taulut ja lisätään testidata.

Pidä mielessä!

Viiteavaimien takia joudut yleensä kirjoittamaan pudotuskäskyt päinvastaisessa järjestyksessä luontilauseisiin nähden. Muuten viite-eheystarkistukset eivät välttämättä anna ajaa tietokantatauluja alas.

Seuraavaksi:

Saatuasi tietokannan pyörimään asenna sen testaamiseksi ConnectionTest-testisovelluksen ja aloittaa sitten tietokantakoodisi tekeminen.