Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Näkymien tekeminen

Tiivistelmä:

 • Laita sivusi käyttämään HTML:n tulostukseen näkymätiedostoa views-kansiossa.
 • Tee toinen näkymätiedosto, ja laita sivujesi yhteinen HTML-runko siihen. Tee luokka, jolla voit käyttää runkoa ja näkymää yhdessä.

Näkymätiedostot

PHP:ssä näkyminä käytetään tiedostoja, jotka koostuvat pääasiassa HTML-koodista, jonka seassa on -tägien välissä lyhyitä PHP-koodinpätkiä. Yksinkertaisimmillaan PHP-näkymätiedosto näyttää tältä:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <title>PHP Page</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Hello World!</h1>
  <?php echo "Some content here"; ?>
 </body>
</html>

Helpoin tapa käyttää näkymiä on käyttää include- ja require-funktiota Nämä funktiot sisällyttävät parametrina annetun tiedostonimen php-koodin nykyisen tiedoston suoritukseen siihen kohtaan, jossa include-suoritetaan. Tällöin sisällytetyssä tiedostossa näkyvät samat muuttujat, kuin sen sisällyttäneessä tiedostossa.

Lisätietoa

Ero include:n ja require:n välillä on se, että require ei anna skriptin suorituksen jatkua, mikäli haettua tiedostoa ei löydy.

Funktioista on olemassa myös versiot include_once ja require_once, jotka varmistavat ettei samaa tiedostoa sisällytetä kahdesti. Käytä näitä versioita sisällyttäessäsi yleiskäyttöistä kirjastokoodia eli malleja ja muita tiedostoja libs-kansiosta.

Kokeile includea. Luo projektiisi views-kansio ja kopioi sinne html-demosi kirjautumislomake php-tiedostopäätteellä.

Luo sitten sivu login.php tai suomeksi kirjautuminen.php projektisi juurikansioon ja laita sen sisällöksi seuraavanlainen koodinpätkä:

login.php

<?php 
 require 'views/login.php';

Kokeile avata tämä sivu selaimella. Jos teet työtä usersilla URL on todennäköisesti http://tunnuksesi.users.cs.helsinki.fi/login.php.

Selaimeesi pitäisi tulla sama kirjautumislomake kuin aikaisemminkin. Tämä on vielä melko tylsää, mutta jatketaan tekemällä näkymien tekemisestä helpompaa.

HTML-runko ja pohjatiedoston käyttö

Käytännössä suurin osa ohjelmaasi tulevista sivuista tulee sisältämään samanlaisen HTML-rungon, johon sisältyvät sivunavigaatio sekä head-tägin sisältämät otsakkeet ja tyylitiedostolinkit.

Tämän rungon koodia ei turhaan kannata toistaa, vaan se sijoitetaan omaan uudelleenkäytettävään tiedostoonsa.

PHP:llä tälläisille uudelleenkäytettävät HTML-pohjille ei ole mitään yleisesti käytettyä standarditoteutusta. Yleensä ne toteutetaan jonkinlaisella näkymäluokalla.

Eräs suhteellisen yksinkertainen tapa on toteuttaa pohja siten että sijoitetaan pohjatiedostoon kaikki sivujen sisällön ympärillä pyörivä HTML-koodi ja laitetaan itse sisällön paikalle require-kutsu:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
...html-koodia...
 <?php 
  /* HTML-rungon keskellä on sivun sisältö, 
   * joka haetaan sopivasta näkymätiedostosta.
   * Oikean näkymän tiedostonimi on tallennettu muuttujaan $sivu.
   */
  require 'views/'.$sivu.'.php'; 
 ?>
...html-koodia...
</html>

Nyt pohjan ja näkymätiedoston yhdessä käyttämiseen riittää, että tallennetaan näkymätiedoston nimi näkymää käyttävässä sivussa muuttujaan $sivu ja sisällytetään pohjatiedosto require-funktiolla.

<?php
 $sivu = 'login.php';

 //Pohjatiedosto huolehtii sekä HTML-rungon, 
 //että oikean näkymän näyttämisestä
 require 'views/pohja.php';

Kun sivupohja on käytössä, jokainen sivu rakentuu kerroksittain kuten tässä kaaviokuvassa:

Sivupohjan, näkymän ja näkymän näyttävän koodin väliset suhteet
Sivupohjan, näkymän ja näkymän näyttävän koodin väliset suhteet

Kuvassa esiintyvä HTML-koodi vastaa melko tarkkaan sitä minkä PHP lähettää selaimelle. Huomaa, että <html>-tägi, navigaatiot yms. toistuvat elementit tarvitsee kirjoittaa vain sivupohjanana toimivaan template.php-tiedostoon. Jos ne vahingossa kirjoittaa myös näkymätiedostoon, tuloksena on rikkinäistä HTML:ää:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
 <title>Otsikko</title>
 </head>
 <body>
  <nav> .... </nav>
   <div id="content">
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
 <title>Otsikko</title>
 </head>
 <body>
  <nav> .... </nav>
   <div id="content">
    <h1>Otsikko</h1>
    ...

Käytännössä yllä esitetty require:een perustuva koodi on melko virhealtis muuttujanimien vaihdoksille ja kirjoitusvirheille, joten se kannattaa sijoittaa funktioksi johonkin yksittäiseen paikkaan. Tee itsellesi libs-kansioon tiedosto tälläisiä yleisiä funktioita varten ja laita sinne sisällytyksemme funktioversio:

<?php
 
 function naytaNakyma($sivu) {
  require 'views/pohja.php';
  exit();
 }

Kutsumme näkymän näyttämisen jälkeen PHP:n suorituksen lopettavaa exit-funktiota, sillä mallin näyttämisen jälkeen emme käytännössä koskaan halua suorittaa sivun koodia loppuun. Tästä on hyötyä tapauksissa, jossa haluamme kutsua funktiota ennen kuin sivun koodi on suoritettu loppuun. Esimerkiksi silloin kun tapahtui jokin virhe ja haluamme näyttää virheviestin.

Tätä funktiota käyttäen riittää kirjoittaa yksinkertainen kontrolleritiedosto:

<?php
 require_once 'libs/common.php';

 naytaNakyma('login.php');

Tyylitiedostojen linkitys

Sivupohjatiedostoon kannattaa laittaa linkit kaikkiin sovelluksen käyttämiin tyylitiedostoihin. Linkityksessä kannattaa käyttää relatiivisia osoitteita, jolloin sovellus toimii riippumatta siitä mihin osoitteeseen se pystytetään.

<link href="css/main.css" rel="stylesheet">

Mikäli sovelluksesi osoitteiden hakemistorakenne on kuitenkin monitasoinen, joudut määrittämään osoitteet palvelimen juuren suhteen. Tällöin on järkevää laittaa sovelluksen juuren osoite yhteen paikkaan, josta sen saa vaikkapa funktiokutsulla helposti käyttöön.

<link href="<?php echo sovelluksenJuuriosoite(); ?>/css/main.css" rel="stylesheet">

Ylläoleva funktio pitää tietenkin määritellä jonnekin erikseen. Se kannattaa sijoittaa yleiskäyttöisten funktioiden kanssa samaan tiedostoon ja dokumentoida dokumentaatioon.

Tietokantasovelluksen kokoisissa nettisovelluksissa ylläolevan tapaisen funktion kirjoittaminen on kuitenkin harvoin tarpeellista, sillä relatiiviset osoitteet riittävät yleensä hyvin.

Muuttujien käyttö

Useimmat sovelluksemme näkymistä ovat hieman elävämpiä kuin yksinkertainen kirjautumislomake, ja muuttuvat sen mukaan mitä tietokannasta löytyy.

Yhdellä sivulla voi olla esimerkiksi muuttuvina elementteinä navigaatio, josta on valittu jokin linkki, esitäytetty lomake ja tieto siitä millä hakusanalla käyttäjä on päätynyt tälle sivulle.

Koska MVC-mallissa kontrollerien tehtävänä on selvittää mitä tietoja jollakin sivulla näytetään ja näkymien tehtävänä näyttää se, tarvitaan jokin tapa välittää tietoa kontrollereiden ja näkymien välillä.

Tämä onnistuu helpoiten laittamalla naytaNakyma-funktioon toinen parametri ja hieman lisää koodia.

<?php
 
 /* Näyttää näkymätiedoston ja lähettää sille muuttujat */
 function naytaNakyma($sivu, $data = array()) {
  $data = (object)$data;
  require 'views/pohja.php';
  exit();
 }

Ylimääräinen parametrimme on oletuksena tyhjä array, ja koodin kutsuja voi sijoittaa sinne minkälaisen assosiaatiotaulun haluaa. Funktion ensimmäinen rivi muuntaa array-tietotyypin luokattomaksi olioksi, sillä olioiden kenttien käyttösyntaksi on huomattavasti miellyttävämpi.

Käyttäminen on yksinkertaista. Voimme esimerkiksi asettaa näkymälle lähetettäväksi malliluokan olion, virheviestin ja hakusanan:

<?php 
 naytaNakyma('kissat.php', array(
  'virhe' => "Et voi ruokkia kissaa, joka on syönyt alle kolme tuntia sitten!",
  'kissa' => Kissat::hae($id),
  'hakusana' => $_GET['hakusana']
 ));
}

Jolloin näkymässä voimme kirjoittaa HTML-koodin sekaan:

<div class="alert alert-danger"><?php echo $data->virhe; ?></div>

Näkymissä voi käyttää myös erilaisia koodirakenteita kuten ehtolausekkeita:

<?php if (!empty($data->virheViesti)): ?>
 <div class="alert alert-danger">Virhe! <?php echo $data->virheViesti; ?></div>
<?php endif; ?>

Yllä oleva koodi näyttää virheviestin ja siihen liittyvän div-elementin vain jos muuttuja virheViesti on asetettu. Huomaa, että PHP:ssä on olemassa nimenomaan HTML:än seassa käyttöä varten vaihtoehtoinen syntaksi if-lauseelle.

Lisätietoa

Funktiot empty ja isset ovat PHP:ssä parivaljakko, jolla yleisimmin tarkistetaan, onko jollekin muuttujalle asetettu arvo.

Isset palauttaa true:n, mikäli sille annettu muuttuja on olemassa eikä ole null. Empty taas palauttaa true, mikäli muuttujaa ei ole asetettu, tai sillä on arvo, jonka PHP rinnastaa false:een: 0, 0.0, false, null, tyhjä merkkijono tai tyhjä array.

Hyödyllisiä funktiot ovat etenkin sen takia, etteivät ne tee virhettä määrittelemättömien muuttujien kohdalla. Siksi niitä käytetään usein GET- ja POST-parametrien olemassaolon tarkistamiseen:

<?php
 if (isset($_POST['salasana'])) {
  //Käyttäjä on syöttänyt lomakkeella ohjelmalle salasanan
 }

Seuraavaksi:

Seuraavaksi otamme käyttäjämallin ja tekemämme näkymäarkkitehtuurin käyttöön yksinkertaisen kirjautumisen toteuttamiseen.