Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Ystävänvälityspalvelu

Arvosanamaksimi:

5

Vaikeustaso:

Keskitasoa

IS97HL6

Ystävävälitystä hoitava PariTELE Oy haluaa hoitaa välitystoimintaansa tietojärjestelmän avulla. Rekisteröidystä asiakkaasta laaditaan vähintään kaksi esittelysivua, yksi julkinen sivu ja vähintään yksi salainen sivu. Asiakkaaseen liittyviä luokittelutietoja ovat mm. sukupuoli ja ikäluokka (voit lisätä näitä tarpeen mukaan) sekä tieto siitä minkälaista paria asiakas on hakemassa (sukupuoli, ikäluokka, missä tarkoituksessa, yms.).

Asiakas voi hakea ja selailla julkisia esittelysivuja. Hän voi toimittaa PariTELE:n kautta kiinnostavalle ystäväehdokkaalle viestejä. Viestit kirjataan tietokantaan ja asiakas voi tutkia hänelle tulleita viestejä. Viesti voi olla lähettäjätiedoiltaan anonyymi, jolloin siihen ei liitetä mitään tietoa lähettäjästä. Yleensä kuitenkin asiakas antaa luvan kertoa asiakastunnuksensa, jolloin viestin saajalle näytetään myös lähettäjän julkinen esite. Asiakas voi myös antaa PariTELE:lle luvan näyttää salaisia esittelysivujaan tietylle toiselle asiakkaalle, joko tietyn sivun tai kaikki salaiset sivut.

Toimintoja:

  • asiakkaan rekisteröityminen ja kirjautuminen
  • esittelysivujen haku ja katselu
  • viestin lähettäminen
  • viestien katselu
  • esittelysivujne luonti, muokkaus ja poisto
  • käyttäjätietojen muokkaus ja tilin poistaminen
  • laskun lähetys asiakkaalle
  • yleisiä yhteenvetoja järjestelmän käytöstä