Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Kurssikysely

Arvosanamaksimi:

5

Vaikeustaso:

Keskitasoa

IS97HL12

Kurssikyselyssä kurssille osallistujat voivat esittää mielipiteensä kurssista. Kurssikyselyjärjestelmä haluttaisiin toteuttaa yliopiston tiedekunnan laajuisena. Kurssikyselyn yksityiskohtaiset tulokset on tarkoitettu kurssin opettajalle. Kurssin järjestävä laitos voi saada yhteenvetotietoja vastauksista. Kysymykset jakautuvat kolmeen luokkaan: kaikille kursseille yhteiset kysymykset, laitoksen kursseille yhteiset kysymykset ja kurssikohtaiset kysymykset. Osa kysymyksistä on sellaisia, että niihin vastataan käyttäen numeroasteikkoa 0-5. Vastaus saattaa olla myös muu ennaltamäärättyyn arvojoukkoon kuuluva arvo. Kolmantena tyyppinä ovat vapaamuotoista tekstiä sisältävät vastaukset. Kysymyksiä pitäisi voida helposti lisätä, poistaa ja muuttaa. Lomake tuotetaan tietokannan perusteella uudelleen aina sitä pyydettäessä. Kyselyn tuloksia pitäisi voida kysellä milloin tahansa kurssin kuluessa.

Toimintoja:

  • kirjautuminen
  • kyselylomakkeen tuottaminen
  • yhteenveto kurssista - vastaajien lukumäärät ja keskiarvoja
  • yhteenveto laitoksen kursseista  - vastaajien lukumäärät keskiarvoja
  • yhteenveto laitoksen kursseista tietyn kysymyksen perusteella - kurssit järjestykseen
  • opettajalle yksityiskohtainen raportti kurssin kyselystä
  • kurssien lisäys, poisto ja muutos
  • kyselyjen lisäys, poisto ja muutos (ei voida tehdä kyselyn ollessa käynnissä)