Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Arvosteluperusteet

Työn arvosteluun vaikuttavat valittu aihe, aikataulussa pysyminen, koodin laatu, sovelluksen käytettävyys sekä dokumentaatio. Valmiistä työstä voi saada maksimissaan 60 pistettä. Pisteet jakautuvat seuraavasti:

Osa-alue Minimipistemäärä Maksimipistemäärä
Aikataulun noudattaminen 8 15
Koodin laatu 12 25
Käytettävyys 5 10
Dokumentaatio 5 10

Pidä mielessä!

Jokaisesta osa-alueesta on saatava vähintään minimipistemäärän verran pisteitä. Varsinkin dokumentointi ja käytettävyys kannattaa hoitaa kuntoon ajoissa.

Ohessa kunkin osa-alueen vaatimia työn ominaisuuksia.

Aikataulun noudattaminen (15 pistettä)

Jokaisesta onnistuneesta aikataulun palautuksesta saa kolme pistettä. Myöhästyneistä palautuksista ei saa pisteitä ja yli kahdesta myöhästymisestä lentää ulos kurssilta.

Koodin laatu (25 pistettä)

Koodi on laadukasta ja toimii. Muuttujat, luokat ja metodit on nimetty johdonmukaisesti, eikä koodia toisteta turhaan. SQL-kieltä on käytetty asianmukaisesti, turhia tietokantakyselyjä ei tehdä tai haeta kannasta enempää tietoa kuin on tarpeen.

Käytettävyys (10 pistettä)

Sovellusta on selkeä, siistin näköinen ja helppo käyttää ja se noudattaa hyväksi todettuja käyttöliittymän suunnitteluperiaatteita. Sovelluksen toiminnot on nimetty johdonmukaisesti ja ne on helppo löytää koko sivuston kattavasta sivunavigaatiosta.

Sovellus ei koskaan kysy uudestaan tietoja, jotka käyttäjä on jo syöttänyt. Virheellisten tietojen syöttämisestä annetaan käyttäjälle selkeä virheviesti ja mahdollisuus korjata virheelliset tiedot kirjoittamatta kaikkia tietoja uudestaan.

Dokumentaatio (10 pistettä)

Sovelluksen kaikki osa-alueet on dokumentoitu kattavasti ja selkokielisesti ja sovellus on helppo asentaa ja ottaa käyttöön annetuilla dokumenteilla. Katso myös dokumenaatio-ohje.

Pisteiden ja arvosanan suhde

Pisteistä määritellään arvosana seuraavan taulukon ja valitun aiheen maksimiarvosanan mukaisesti. Läpipääsyyn työstä on saatava vähintään 30 pistettä eli puolet kaikista pisteistä, tästä ylöspäin arvosana nousee joka viides piste aina aiheen maksimiarvosanaan saakka. Jos valitusta aiheesta on toteutettu vain osa katsotaan maksimiarvosana toteutetun työmäärän mukaisesti.

Pisteet 30 35 40 45 50
Arvosana 1 2 3 4 5

Työstä ei voi saada maksimiarvosanaa suurempaa arvosanaa! Vitosen arvosanamaksimiin vaaditaan työltä ainakin seuraavat:

  • Kirjautumisen toteuttaminen
  • Toteutettavia tietokohteita ainakin kolme
  • Vähintään kahteen tietokohteeseen pitää olla toteutettuna täysi CRUD-nelikko: kohteen luominen, selailu, muokkaus, ja poisto.
  • Järjestelmässä on ainakin yksi monesta-moneen suhde tietokantataulujen välillä