Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Lääkäriaseman työvuorolista

Arvosanamaksimi:

5

Vaikeustaso:

Haastava!

IS98JP1

Tehtävänä on laatia järjestelmä, jolla voidaan laatia lääkäriaseman työvuorolistoja. Lääkäriaseman henkilöstö jaetaan kolmeen luokkaan: lääkärit, sairaanhoitajat ja perushoitajat. Myös aseman aukioloajat jaetaan tarvittavan henkilöstövahvuuden mukaan eri kiireellisyysluokkiin. Jokaiselle kiireellisyysluokalle määritellään minimivahvuus eli kuinka monta kunkin henkilöstöluokan työntekijääää täytyy olla töissä. Kuitenkin laskettessa minimivahvuutta ylempi voi korvata alemman eli lääkäri voi olla sairaanhoitaja tai perushoitaja, ja sairaanhoitaja voi olla myös perushoitaja. Jokainen aseman aukiolotunti kuuluu johonkin kiireellisyysluokkaan.

Huom. järjestelmä saa hyväksyä vain sellaiset tyvuorolistat, jotka täyttävät vaaditut henkilöstövahvuudet. Lisäksi jokaisella työntekijääällä on määritelty päivä- tai viikkotuntimäärä, jonka ylitykset järjestelmään täytyy estää.

Toimintoja:

  • ylläpitäjän kirjautuminen
  • kiireellisyysluokkien teko (muutos)
  • henkilöstövahvuuskalenterin teko (ja muutos)
  • työvuorolistan teko (ja muutos)
  • henkilöökohtaisen työvuorolistan listaus
  • työvuorolistan listaus
  • työntekijäkohtainen työraportti (tehdäyt tunnit tietyllä aikavälillä)
  • työntekijään tekemien tuntien listaus kiireellisyysluokittain
  • työvuorolistan ylimiehityksen raportointi