Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Kurssin kotisivu

Arvosanamaksimi:

4 tai 5

Vaikeustaso:

Keskitasoa/Haastava

IS97HL17

Tktl:n useilla kurseilla on kotisivuja, joilla kerrotaan kurssiin liittyviä asioita. Kotisivun organisointi on varsin pulmallinen asia. Jos kotisivulla on paljon tavaraa, sivun lukijan voi olla vaikea havaita, mitä muutoksia sivulle on tullut. Tilanteen helpottamiseksi voitaisiin rakentaa järjestelmä, jonka avulla sivun sisältö voidaan näyttää eri muodoissa. Uudet asiat saisi selville tutkimalla asioita niiden kirjausajan perusteella (esim. tällä viikolla tulleet tai muuttuneet tekstit). Toinen vaihtoehto olisi tutkia asioita normaalisti asiaryhmittäin. Sivulle pitäisi oletusarvoisesti sisältyä ylimmän tason asiaryhmäjakoon perustuva indeksi. Asiaryhmään sisälle voidaan määritellä ainakin yksi taso alaryhmiä. Sekä asiaryhmien järjestys sivulla että alaryhmien järjestys asiaryhmään sisällä täytyy pystyä määrittelemään. Varsinainen sivuille tuleva materiaali liitetään asiaryhmiin tai alaryhmiin. Näihin kuhunkin voi liittää otsakkeen, johdannon ja 0-n materiaalielementtiä. Materiaalielementit esitetään halutussa järjestyksessä. Elementtiin voidaan liittää attribuutteja, jolla kontrolloidaan tekstin muotoilua (sisennykset, tyhjät rivit).Materiaalielementin varsinainen sisältö voi olla kuva, tietokantaan kirjattu lyhyt teksti tai linkki erilliseen tiedostoon.

Opettajalla voi olla monia kursseja ja hän voi liittää näiden sivuille samaa materiaalia. Materiaali pitäisi tällöin taltioida vain kertaalleen.

Esimerkkinä voi käyttää entisen Informaatiojärjestelmät -kurssin kotisivua.

Toimintoja:

  • Mitä uutta?
  • Asiaryhmiin perustuva sivu
  • Komponentin lisäys sivulle
  • Komponentin muokkaus, poisto ja järjestyksessä siirto
  • Aiheryhmään lisäys, poisto, muutos
  • Kurssien ja vastuuhenkilöiden luominen, poistaminen ja kirjautuminen (valinnainen)