Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Lomakkeiden käyttö ja vastaanottaminen

Tiivistelmä:

 • Tehdään kirjautumisen vastaanottamista varten oma kontrolleri, joka käyttää aiemmin tehtyä kirjautumisen HTML-demokoodia näkymänään.
  • Saatat joutua muuttamaan HTML-tiedostosi PHP-tiedostoksi.
 • Kontrollerin ottaa vastaan lomakkeen tiedot ja lähettää käyttäjän eteenpäin, jos kirjautuminen onnistuu.
 • Jos tunnukset ovat väärät näytetään kirjautumislomake.
  • Käyttäjä näkee samalla virheviestin, joka kertoo mikä meni pieleen.
  • Jos käyttäjä syötti käyttäjätunnuskenttään jotakin, säilyy kentän sisältö myös virhesivulla. Niin käyttäjän ei tarvitse kirjoittaa nimeä uudestaan.

Käsittelemme seuraavaksi lomakkeita ja kirjautumisen toteuttamista.

Aloita tekemällä kontrolleri, joka näyttää html-demoon tekemäsi kirjautumislomakkeen näkymänään. Voit laittaa kontrollerin näkymään esim. osoitteeseen /kirjautuminen.php tai /login.php.

Laitetaan seuraavaksi tämä sivu ottamaan kirjautumislomake vastaan.

Lomakkeiden vastaanottaminen

Oletetaan, että kirjautumisnäkymässä on suurinpiirtein allaolevan tapainen lomake.

<form action="login.php" method="POST">
Käyttäjänimi: <input type="text" name="username" />
Salasana: <input type="password" name="password" />
<button type="submit">Kirjaudu</button>
</form>

HTML-kertauksena: form-elementin action-attribuutti määrittää mihin osoitteeseen lomakkeen tiedot lähetetään, method sensijaan kertoo lähetetäänkö tiedot GET- vai POST-parametreina. Jokaisen input-elementin sisältö lähetetään parametrina, joka tunnistetaan name-attribuutissa annetulla nimellä.

Lähetetyn lomakkeen parametreja voidaan käsitellä hakemalla ne PHP:n superglobaaleista muuttujista $_GET ja $_POST. Ne ovat PHP:n automaattisesti määrittämiä muuttujia, jotka ovat näkyvissä kaikissa funktioissa ja metodeissa automaattisesti. Niiden sisältönä on Javan HashMappia vastaava assosiaatiotaulu, johon on laitettu sivun lomakkeelta vastaanottamat GET- ja POST-parametrit.

Hyvin yksinkertainen kirjautuminen voitaisiin sitä käyttäen toteuttaa suurinpiirtein seuraavasti:

<?php
 
 if (empty($_POST["username"]) || empty($_POST["password"]) {
   /* Käytetään omassa kirjastotiedostossa määriteltyä näkymännäyttöfunktioita */
  naytaNakyma("login");
  exit(); // Lopetetaan suoritus tähän. Kutsun voi sijoittaa myös naytaNakyma-funktioon, niin sitä ei tarvitse toistaa joka paikassa
 }

 $kayttaja = $_POST["username"];
 $salasana = $_POST["password"];
 
 /* Tarkistetaan onko parametrina saatu oikeat tunnukset */
 if ("svinhufvud" == $kayttaja && "kissakartano" == $salasana) {
  /* Jos tunnus on oikea, ohjataan käyttäjä sopivalla HTTP-otsakkeella kissalistaan. */
  header('Location: kissalista.php');
 } else {
  /* Väärän tunnuksen syöttänyt saa eteensä kirjautumislomakkeen. */
  naytaNakyma("login"));
 }

Koodissa kannattaa huomata kutsu header('Location: kissalista.php');. header-funktio lähettää käyttäjän selaimelle HTTP-otsakkeen. Otsakkeita voi käyttää monenlaisiin tarkoituksiin, mutta yleisimmin käytetään otsaketta “Location”, joka lähettää selaimen uuteen osoitteeseen, joka kirjoitetaan otsakkeessa Location-sanan ja kaksoispisteen jälkeen. Tämä on kätevä tapa ohjata käyttäjä jonkin toisen sivun luo.

Voit tehdä siitäkin oman apufunktion aiemmin tekemääsi yleiskäyttöiseen kirjastotiedostoon.

Pidä mielessä!

PHP:llä kannattaa varoa lisäämästä tiedostojensa alkuun välilyöntejä ja rivinvaihtoja ennen <?php-tägiä. PHP tulkitsee nämä merkit sivun sisällöksi, joka pitää lähettää selaimelle. Tämä estää kaikkien HTTP-otsakkeiden lähettämisen, sillä ne on lähetettävä ennen sivun sisältöä.

Käytännössä tämä vaikuttaa siten, että istunnot ja käyttäjän lähettäminen eteenpäin Location-otsakkeella eivät toimi kunnolla.

Toteuta ylläolevan kaltainen tarkastus omaan tiedostoonsa, esim. doLogin.php tai kirjaudu.php. Voit tehdä lomakkeen vastaanottamisen joko niin, että se toimii samassa kontrollerissa lomakkeen näyttämisen kanssa tai tehdä kirjautumislomakkeen vastaanottolle oman kontrollerin.

Keskitytään tämän jälkeen tekemään koodista käyttäjäystävällisempi.

Käytettävyys

Ylläolevassa kirjautumiskäsittelijässä on kaksi olennaista käytettävyysongelmaa. Ensinnäkin, mikäli käyttäjä syöttää väärän tunnuksen tai salasana tai ei syötä jompaakumpaa ollenkaan, lomake vain palaa kirjautumisruutuun kertomatta mitä tapahtui. Käyttäjälle jää hiipivä epäilys siitä, ottiko sovellus tunnuksia ollenkaan vastana, kun se ei kerro mitään tekemisistään.

Toinen, hieman pienempi, ongelma on, että salasanansa väärin syöttänyt käyttäjä joutuu syöttämään käyttäjätunnuksensa turhaan uudestaan.

Korjataan nämä ongelmat!

Jälkimmäisen ongelman korjaaminen on yksinkertaista, tarvitsee vain lisätä näkymän näyttämiseen määrite, jossa lähetetään käyttäjän syöttämä käyttäjätunnus näkymälle ja sitten näyttää se näkymässä:

Kontrolleri:

naytaNakyma("login", array(
 'kayttaja' => $kayttaja,
));

Näkymä:

Käyttäjänimi:
<input type="text" name="username" 
 value="<?php echo $data->kayttaja; ?>" />

Ensimmäinen ongelma eli virheviestien näyttäminen on niin yleinen, että sitä varten kannattaa sijoittaa oma koodinsa sivupohjatiedostoon, sillä sitä tullaan oikeasti tarvitsemaan lähes jokaisella sivulla. Idea on samanlainen kuin käyttäjäkentän esitäyttämisessä, mutta koodi sijaitsee sivupohjassa:

Kontrolleri:

/* Tarkistetaan onko parametrina saatu oikeat tunnukset */
if ($kayttaja == 'svinhufvud' && $salasana == 'kissakartano') {
 /* Jos tunnus on oikea, ohjataan käyttäjä sopivalla HTTP-otsakkeella kissalistaan. */
 header('Location: kissalista.php');
} else {
 /* Väärän tunnuksen syöttänyt saa eteensä lomakkeen ja virheen.
  * Tässä käytetään omassa kirjastotiedostossa määriteltyjä yleiskäyttöisiä funktioita.
  */
 naytaNakyma("login", array(
  /* Välitetään näkymälle tieto siitä, kuka yritti kirjautumista */
  'kayttaja' => $kayttaja,
  'virhe' => "Kirjautuminen epäonnistui! Antamasi tunnus tai salasana on väärä.", request;
 ));
}

Sivupohja:

<?php if (!empty($data->virhe)): ?>
 <div class="alert alert-danger"><?php echo $data->virhe; ?></div>
<?php endif; ?>

On hyvä idea tehdä virheviestit myös sille, että joko käyttäjää tai salasanaa ei ole syötetty ollenkaan.

Lopullinen kontrollerin koodi voi olla vaikkapa tämän näköinen.

<?php
 
 //Tarkistetaan että vaaditut kentät on täytetty:
 if (empty($_POST["username"])) {
  naytaNakyma("login", array(
   'virhe' => "Kirjautuminen epäonnistui! Et antanut käyttäjätunnusta.",
  ));
 }
 $kayttaja = $_POST["username"];

 if (empty($_POST["password"])) {
  naytaNakyma("login", array(
   'kayttaja' => $kayttaja,
   'virhe' => "Kirjautuminen epäonnistui! Et antanut salasanaa.",
  ));
 }
 $salasana = $_POST["password"];
 
 /* Tarkistetaan onko parametrina saatu oikeat tunnukset */
 if ($kayttaja == 'svinhufvud' && $salasana == 'kissakartano') {
  /* Jos tunnus on oikea, ohjataan käyttäjä sopivalla HTTP-otsakkeella kissalistaan. */
  header('Location: kissalista.php');
 } else {
  /* Väärän tunnuksen syöttänyt saa eteensä lomakkeen ja virheen.
   * Tässä käytetään omassa kirjastotiedostossa määriteltyjä yleiskäyttöisiä funktioita.
   */
  naytaNakyma("login", array(
   /* Välitetään näkymälle tieto siitä, kuka yritti kirjautumista */
   'kayttaja' => $kayttaja,
   'virhe' => "Kirjautuminen epäonnistui! Antamasi tunnus tai salasana on väärä.", request;
  ));
 }

Myös koodin alussa oleva muuttujien olemassaolon varmistamisesta huolehtiva koodi on hyvä kandidaatti yleiskäyttöisen funktion sisällöksi, sillä tuontapainen koodi toistuu lomakkeiden käsittelyssä hyvin usein.

Pidä mielessä!

Muista aina testata koodiasi erilaisilla syötteillä niin varmistat ettei se kaadu missään tilanteessa.

Seuraavaksi:

Toteuta ylläolevan kaltaiset käytettävyysparannukset myös omaan kirjautumiskontrolleriisi.

Lisää sitten kirjautumisen taustalle käyttäjän hakeminen tietokannasta.