Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Huutokauppa

Arvosanamaksimi:

5

Vaikeustaso:

Haastavampi

IS97HL4

Huutokauppakamari Verkkodiili haluaa rakentaa huutokauppajärjestelmän, jonka avulla se voi kaupata tuotteita verkossa. Huutokauppakamari luokittelee myyntiin saamansa tuotteet ja laatii niistä myyntiesitteen. Esitteessä on mm. tuotten kuvaus ja vähimmäishinta. Siihen voi sisältyä tuotteen kuva. Esitteessä kerrotaan myös milloin kauppa alkaa ja päättyy. Kun huutokauppa on avattu asiakas saa näkyviinsä myös tämänhetkisen korkeimman tarjouksen.

Rakennettavassa järjestelmässä asiakkaat voivat tehdä tarjouksia tuotteista. Tarjouksen yhteydessä asiakas antaa henkilötietonsa. Meklarit valvovat kauppaa ottamalla aika ajoin seurantalistoja, joissa pitäisi käydä esiin tuotteista tehtyjen tarjousten määrä, nykyinen korkein tarjous ja erityisesti huomattavat poikkeamat tarjoushinnassa. Tällaisissa tapauksissa meklari varmistaa tarjouksen aitouden. Näin tehdäään myös aina ennen kaupan sulkemista. Varmistus voidaan hoitaa sähköpostitse. Jos huutokaupan päättyessä viimeisin tarjous ei ollut aito myydään tavara edelliselle tarjoajalle, jne.

Toimintoja:

  • Tuotetietojen syöttö ja muokkaus
  • Tuoteluokkien muokkaus, lisäys ja poisto
  • Tuotetietojen katselu ja tarjouksen teko
  • Kirjautuminen
  • Tarjouksen tekeminen
  • Meklarin seurantalista
  • Lasku asiakkaalle
  • Kaupan sulkeminen