Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Tutkimusaineiston keräys

Arvosanamaksimi:

4

Vaikeustaso:

Helpohko

IS97HL22

Vesistöjen tilaan liittyvää tutkimusta tehdäään ympäri vuoden eri vesistöistä. Kustakin kohteena olevasta vesistöstä valitaan joukko näytteenottopaikkoja, joiden sijaintitiedot kirjataan tietokantaan. Sijaintitietoihin voi liittyä tarkat koordinaatit, mutta kenttätutkijat tarvitsevat maamerkkitietoja näytteenottopaikan löytämiseksi. Jokaisesta paikka pyritään tutkimaan ainakin neljä kertaa vuodessa, mutta useita kohteita tutkitaan useamminkin. Tutkimuksessa kenttätutkija kirjaa välittömästi muistiin aistivaraisia (esim haju, sinilevätilanne) ja mukanaan kuljettamillaan mittareilla saatavia tietoja kohteesta. Nämä tiedot hän välittää kännykkäänsä kytketyn, kannettavassa mikrossa toimivan sovelluksen avulla suoraan rekisteriin. Lisäksi tutkija ottaa yhden tai useampia näytteitä. Näytteisiin voidaan liittää kuvailutietoa. Näytteet lähetetään tutkittavaksi ja mittaustulokset kirjataan tietokantaan niiden valmistuttua.

Toimintoja:

  • kirjautuminen:
  • uuden tutkimuskohteen rekisteröinti ja muokkaus
  • kenttätutkimuksen kirjaus ja muokkaus
  • kohteen historiatietojen katselu
  • näytteen kirjaus ja muokkaus
  • näytteen analyysin kirjaus
  • näytteen kommentointi
  • yhteenveto tutkijoiden toiminnasta