Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Istunnot ja kirjautumisen tallentaminen

Edellä toteutetussa kirjautumisessa on se huono puoli, ettei se tallennu mihinkään, sillä HTTP-protokolla on tilaton, eikä aineistopyyntöjen välillä talleteta informaatiota.

Apuun ongelmaan tulee PHP:n istuntotuki. Istunnot ovat ikäänkuin pieniä, käyttäjä- ja selainkohtaisia tietokantoja, joihin voi tallettaa olioita siten, että ne säilyvät sivulataukselta toiselle.

Kirjautumisen tapauksessa haluamme tallentaa tiedon siitä kuka on kirjautunut sisään. Tieto tallennetaan istuntoon siinä vaiheessa, kun käyttäjä kirjautuu sisään ja sitä käytetään aina kun halutaan tarkastella onko käyttäjä kirjautunut sivulle.

PHP:ssä istunto otetaan käyttöön kutsumalla siihen erikseen tarkoitettua funktiota session_start. Metodi hakee PHP:n istuntotiedostosta käyttäjän istunnon tai mikäli sellaista ei vielä ole olemassa, luo sen. Samalla se alustaa erityisen superglobaalin $_SESSION-muuttujan assosiaatiotaulukoksi, johon voi tämän jälkeen tallentaa tietoa ja tarkastella siellä olevia tietoja siten että ne automaattisesti tallettuvat istuntotiedostoon ja näkyvät seuraavillakin sivulatauksilla.

Esimerkki kirjautuneen käyttäjän tallentamisesta istuntoon:

<?php
 session_start();

 $kayttaja = etsiKayttajaTunnuksilla('kalle', $_POST['salasana']));
 if ($kayttaja != null) {
  //Tallennetaan istuntoon käyttäjäolio
  $_SESSION['kirjautunut'] = $kayttaja;
 }

Myöhemmin jollain aivan toisella sivulla voidaan tarkistaa onko joku kirjautunut seuraavasti:

<?php
 session_start();
 if (isset($_SESSION['kayttaja']) {
  $kayttaja = $_SESSION['kayttaja'];
  //Koodia, jonka vain kirjautunut käyttäjä saa suorittaa
 }

Käytä istuntoa kirjautumiskontrollerissasi siten, että talletat jokaisen onnistuneen kirjautumisen yhteydessä kirjautuneen käyttäjän tiedot istuntoon. Useimmiten on järkevää tallentaa joko käyttäjätaulun pääavaimen arvo (id tai käyttäjätunnus) tai kerralla kokonainen käyttäjäolio kaikkinen tietoineen. Kummankin tallentaminen istuntoon onnistuu samalla tavalla sijoittamalla se $_SESSION-taulukkoon.

Pidä mielessä!

Sivuja tehdessä session_start-funktion kutsuminen on yllättävän helppoa unohtaa. Tällöin $_SESSION-muuttuja ei toimi erityisenä istuntomuuttujana, vaan on aivan normaali muuttuja ja lisäksi oletuksena tietenkin tyhjä.

Helpoin tapa estää tämä moka on kutsua session_start-funktiota samassa tiedostossa, johon olet määritellyt yleiskäyttöisiä funktioitasi. Mieluiten niin, että tiedoston ensimmäinen rivi php-tägien jälkeen on session_start();, jotta kaikki varmasti toimii.

Pidä mielessä!

Myöskään istunnot eivät toimi kunnolla, mikäli PHP on ehtinyt lähettää selaimelle jotain sisältöä. Kannattaa siis varoa ylimääräisiä välilyöntejä ennen <?php-tägiä tämänkin takia.

Kirjautumisen tarkistaminen

Lisää yleiskäyttöiseen kirjastotiedostoosi funktio, joka palauttaa arvon true, mikäli käyttäjä on kirjautunut ja istunnossa on tallennettuna käyttäjän kirjautumistiedot. Funktio voi halutessasi myös ohjata käyttäjän kirjautumissivulle mikäli näin ei ole. Näin kirjautumista vaativat sivut voivat kätevästi tarkistaa onko käyttäjä oikeasti kirjautunut.

Jos sovelluksessasi on monia erilaisia käyttöoikeustasoja tms., voit tehdä vastaavan metodin myös käyttöoikeuden tarkistamiseen.

Käytä tekemääsi funktiota estääksesi käyttäjää pääsemästä kirjautumista vaativille sivuille ilman kirjautumista.

Uloskirjautuminen

Kun olet lisännyt kirjautumistarkistuksen kaikille sivuille jotka sitä vaativat, uloskirjautumisen toteuttamiseksi riittää poistaa istuntoon tallennetut tiedot kirjautumisesta. Tämän jälkeen käyttäjä ei enää pääse sivuille sisään.

<?php
 //Avataan istunto
 session_start();

 //Poistetaan istunnosta merkintä kirjautuneesta käyttäjästä -> Kirjaudutaan ulos
 unset($_SESSION["kirjautunut"]);

 //Yleensä kannattaa ulkos kirjautumisen jälkeen ohjata käyttäjä kirjautumissivulle
 header('Location: kirjautuminen.php');
?>

Valmista!

Kun olet toteuttanut kaikki näissä ohjeissa mainitut asiat, olet saanut valmiiksi viikon 3 palautuksen. Varmista vielä, että kaikki tiedostot löytyvät repositoriostasi.

Jos haluat jatkaa seuraavan viikon asiaa, voit siirtyä lukemaan listauksen ja tietosivujen toteuttamisesta.