Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Graduaiheet

Arvosanamaksimi:

5

Vaikeustaso:

Haastava

IS97HL23

Opiskelija hakee graduaihetta joltakin potentiaaliselta graduohjaajalta. Aiheita annettaessa pyritään siihen, ettei samanaikaisesti annettaisi samaa aihetta usealle opiskelijalle. Pyritään myös välttämään aiheita, joista juuri on tehty tutkielma. Aihe saattaa viipyä valmisteluvaiheessa pitkään ja myös valmisteltavina olevista aiheista pitäisi saada tietoa. Rakenettavan sovelluksen tehtävänä on helpottaa aiheen hakua ja antamista. Opiskelijat ja opettajat voisivat järjestelmästä tutkia, keneltä aiheita saa ja mitä aiheita kukin parhaillaan ohjaa. Samoin valmisteilla olevat aiheet saataisiin esiin. Tutkielman tekijäätieto näkyisi ainakin ohjaajille ja valmiiden töiden osalta kaikille. Aiheita ja ohjaajia voisi luokitella aihepiireittäin.

Toimintoja:

  • Kirjautuminen
  • Aiheen kirjaus ja muokkaus
  • Aiheen poistaminen (vain jos sitä ei ole varattu)
  • Aiheen varaus opiskelijalle
  • Käynnissä olevien aiheiden luettelo aihepiireittäin
  • Valmisteilla olevien luettelo aihepiireittäin
  • Valmiiden gradujen luettelo
  • Gradun historiatiedot vain ohjaajille
  • Historiamerkinnän teko ja korjaus graduun liittyen