Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Työaihekanta

Arvosanamaksimi:

5

Vaikeustaso:

Keskitasoa

IS97HL3

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kullakin laboratoriokurssilla tehdään yksi harjoitustyö. Tarjolla on joukko työaiheita, joilla on tunnusnumero, nimi ja kuvaus sekä mahdollisesti joitain luokittelutekijöitä. Moniin töihin liittyy valinnaisuutta sisällön suhteen.

Töistä halutaan seurata sitä, kuinka usein tietty työ ja sen vaihtoehdot on annettu tehtäväksi ja kuka tehtävän on antanut. Samoin pidetään kirjaa siitä kauanko työhön on kulunut aikaa ja mikä arvosana työstä on annettu.

Opiskelijat voivat ennakkoon tutustua töihin www-sivun kautta ja hakea niitä luokittelutekijöiden avulla. Opiskelijat saavat näkyviinsä myös yhteenvedon työn suoritustiedoista (monestiko tehty, kauanko keskimäärin kestänyt, monestiko keskeytetty, mikä on ollut keskimääräinen arvosana). Opettajien pitäisi pystyä kirjaamaan uusia työaiheita ja kirjaamaan työhön liittyviä suoritustietoja. Opettajat näkevät myös opiskelijoita yksityiskohtaisemmin työhön liittyvät suoritustiedot. Laboratorion esihenkilö saa lisäksi yhteenvetotietoja töiden käytöstä.

Toimintoja:

  • työaiheiden haku ja katselu
  • opettajan kirjautuminen
  • työaiheiden kirjaus, muokkaus ja poisto (tai käytöstä poistaminen)
  • suoritustietojen kirjaus ja muokkaus
  • opettajien yhteenvedot
  • ylläpito voi lisätä ja muokata opettajien ja opiskelijoiden tietoja