Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

PHP-tuen käyttöönotto

PHP sivut sijoitetaan users-koneen käyttäjän htdocs hakemistoon tai sen alihakemistoon. Hakemiston htdocs saa luotua komentoskriptillä ajamalla komentotulkissa komento wanna-htdocs.

PHP sivut ajetaan käyttäjän oikeuksin, eikä niille tarvita mitään erityisiä luku- tai suoritusoikeuksia. Kuitenkin, jos php-sivuilla on viittauksia kuviin tai muihin tähän hakemistoon tai sen alihakemistoihin sijoitettuihin resursseihin kuten tyylitiedostoihin tai javascript koodiin, on näille annettava laaja lukuoikeus ja hakemistoille läpikulkuoikeus. Myös staattisille tavallisille html-sivuille on annettava maailmalle lukuoikeus. Seuraava komento varmistaa riittävät oikeudet sekä koodihakemistoille, että niissä oleville tiedostoille:

chmod -R a+X $HOME $HOME/htdocs

Mikäli sinulla on jo tiedostoja tässä hakemistossa, saat niille lukuoikeudet komennolla:

chmod -R a+r $HOME/htdocs/*

Siinä vaiheessa kun sivut ovat pystyssä htdocs-kansiossa olevaan PHP-tiedostoon sivu.php viitataan osoitteella: http://käyttäjätunnuksesi.users.cs.helsinki.fi/sivu.php

Esimerkiksi http://laine.users.cs.helsinki.fi/lahja/lahjax.php osoittaa php-tiedostoon /home/laine/htdocs/lahja/lahjax.php

Virheilmoitukset

PHP:n virheilmoitukset kirjautuvat users-koneella tiedostoon /home/userlogs/käyttäjätunnuksesi.error. Uusimmat virheet löytyvät tiedoston lopusta. Kätevä tapa seurata PHP:n tuottamia virheviestejä on ajaa usersilla komento:

tail -f /home/userlogs/$USER.error

Komento näyttää viimeiset kymmenen virheviestiä ja jää komentoriville seuraamaan virheviestejä näyttäen aina viimeisimmät. Kommenon pystyy sulkemaan painamalla Ctrl+C:tä.

Virheloki saattaa ajoittain täyttyä seuraavanlaisista virheviesteistä:

[Mon Sep 09 16:58:56 2013] [error] [client 128.214.137.101] File does not exist: /home/consuegr/htdocs/favicon.ico

Virheistä pääsee halutessaan eroon laittamalla sovellukselleen favicon.ico:n.

Testitiedoston tekeminen

Testataksesi htdocs-nettisivutilaasi luo sinne tiedosto index.php ja sijoita sinne jotain seuraavantapaista:

<?php 
  $tervehdys = "Moi maailma!"; 
?><!DOCTYPE HTML>
<html>
<head><title><?php echo $tervehdys; ?></title></head>
<body>
  <h1><?php echo $tervehdys; ?></h1>
</body>
</html>

Tiedoston voi luoda esimerkiksi komentorivillä käyttämällä nano-tekstieditoria. Voit myös siirtää palvelimelle muualla tekemäsi tiedoston käyttämällä nautilusta tai winSCP:tä.

Sivun pitäisi näyttää tervehdys osoitteessa: http://kayttajatunnuksesi.users.cs.helsinki.fi/index.php

Esittelysivu

Saatuasi jotain näkymään siirry esittelysivuohjeeseen ja tee ohjeiden mukainen työn esittelysivu. Tällä viikolla tulee lähinnä linkit työsi repositorioon, dokumentaatoon sekä lyhyt aihekuvaus tai linkki valmiiseen aiheeseen.

Pystytä tämäkin sivu usersille.

Dokumentointi

Liitä PHP-tuen ja esittelysivun pystytyksen jälkeen dokumentaatiosi Käynnistys- / käyttöohje -kappaleeseen sovelluksesi esittelysivun nettiosoite usersilla (tai muulla palvelimella, mikäli haluat käyttää sellaista). Kappaleeseen ei tässä vaiheessa (viikolla 2) tarvitse kirjoittaa muuta sisältöä.

Seuraavaksi:

Ota seuravaaksi käyttöön tietokantasi tuki: