Advanced Kittenry - Tietokantasovellusohjeet

Äänestys

Arvosanamaksimi:

3 tai 5

Vaikeustaso:

Helppo

IK98HL2

Tehtävänäsi on laatia järjestelmä, jolla voi hoitaa erilaisia äänestyksiä, kuten ‘vuoden opettaja’, ‘vähiten huono euroviisuedustaja’, ‘miss/mister intranet’, jne. järjestelmän pitäisi mahdollistaa varsinainen äänestys eli se, että äänestäjä antaa äänensä jollekin ehdokkaalle. äänestys on mahdollista vain ennalta määritellyllä aikavälillä. Usean äänen antaminen saman istunnon aikana on estettävä. äänestyst varten on vähintään annettava vaihtoehtojen nimet, mutta myös muuta informaatiota vaihtoehdosta pitäisi tarvittaessa pystyä tarjoamaan. äänestyksen järjestäjän toiveiden mukaan voidaan äänestäjälle äänestystilanteessa näyttää

  • nykyinen kärki,
  • kaikkien ehdokkaiden äänimäärät tai
  • ei mitään tietoa äänestyksen kulusta.

Äänestyksen järjestäjän on kyettävä antamaan vaihtoehdot sekä niihin liittyvät kuvailutiedot. Äänestyksen aikana ja sen loputtua järjestäjälle tuotetaan raportti äänestyksen tuloksista. Järjestäjä saa halutessaan myös raportin siitä, miten äänestysaktiviteetti on ajan suhteen jakautunut.

Äänestys voidaan toteuttaa anonyymisti, jolloin ei ole mahdollista kontrolloida sitä äänestääkö joku henkilö useampaan kertaan. Toinen mahdollinen äänestystapa on identifioituihin äänestäjiin perustuva äänestys. Tällöin äänestäjän on aluksi annettava oma identifiointitietonsa (annetaan nyt näppäilemällä, kunnollisessa järjestelmässä tässä pitäisi käyttää id-korttia tai vastaavaa). Identifioitujen äänestäjäien ollessa kyseessä ei järjestelmän saa tallentaa tietoa siitä, miten ko. äänestäjä on äänestänyt. Sensijaan sen valvomiseksi, että äänestäjä äänestää vain kerran, voidaan tallentaa tieto, että hän on äänestnyt tai milloin hän on äänestänyt.

Aiheen maksimiarvosana vaihtelee kolmesta viiteen riippuen siitä toteutetaanko kirjautuminen, käyttäjähallinta ja identifioitu äänestys.

Toimintoja:

  • Anonyymiäänestys
  • Identifioitu äänestys, kirjautuminen
  • Äänestyksen luominen, muuttaminen ja poistaminen
  • Tulokset
  • Aktiviteettiraportointi
  • Rekisteröityneiden käyttäjien tietojen muuttaminen ja poisto